за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Щедрост

* Притчи 11:24 - Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие,
а друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия.


* Притчи 19:6 - Мнозина търсят благоволението на щедрия
и всеки е приятел на онзи, който дава подаръци.

* Притчи 22:9 - Който има щедро око, ще бъде благословен,
защото дава от хляба си на сиромаха.Вж. още, Мързел, Притчи 21:25,26.