за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Упование

* Притчи 16:3 - Възлагай делата си на Господа
и ще се утвърдят твоите намерения.

* Притчи 28:26 - Който уповава на своето си сърце, е безумен,
а който ходи разумно, той ще се избави.
Вж. още, Син, Притчи 3:5; Притчи 3:26, от ст. 21; Богатство, Притчи 11:28; Нечестивия, Притчи 14:32; Слово, Притчи 16:20; Сила, Притчи 21:22; Мъдрост, Притчи 22:19, от ст. 17; Кавга, Притчи 28:25; Страх, Притчи 29:25; Бог, Притчи 30:5, от ст. 1; Жена, Притчи 31:11, от ст. 10.