за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Страх от Господа

* Притчи 1:7 - Страхът от Господа е начало на мъдростта;
но безумните презират мъдростта и поуката.


* Притчи 10:27 - Страхът от Господа прибавя дни,
а годините на нечестивите се съкращават.

* Притчи 14:2 - Който ходи в правотата си, се бои от Господа;
а опакият в пътищата си Го презира.

* Притчи 14:26 - В страха от Господа има силна увереност
и Неговите деца ще имат прибежище.

* Притчи 14:27 - Страхът от Господа е извор на живот,
за да се отдалечава човек от примките на смъртта.

* Притчи 15:16 - По-добро е малкото със страх от Господа,
отколкото много съкровища с безпокойство.

* Притчи 15:33 - Страхът от Господа е възпитание в мъдрост
и смирението предшества славата.


* Притчи 16:6 - С милост и вярност се отплаща за беззаконието
и чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото.

* Притчи 19:23 - Страхът от Господа спомага за живот;
който го има, ще си ляга наситен и няма да срещне зло.

* Притчи 22:4 - Наградата за смирението и за страха от Господа
е богатство, слава и живот.

* Притчи 24:21 - Сине мой, бой се от Господа и от царя
и не се събирай с непостоянните,

Притчи 24:22 - защото бедствие ще се издигне против тях внезапно
и кой знае какво наказание ще им бъде наложено и от двамата?

* Притчи 28:14 - Блажен онзи човек, който се бои винаги,
а който закоравява сърцето си, ще изпадне в бедствие.Вж. още, Мъдрост, Притчи 1:29, и сл.; Син, Притчи 2:5, от ст. 3; Притчи 3:7, от ст. 5; Мъдрост, Притчи 8:12,13; Присмивател, Притчи 9:10, от ст. 8; Мъдрост, Притчи 14:16; Син, Притчи 23:17; Жена, Притчи 31:30, от ст. 10.