за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Старост

* Притчи 16:31 - Белите коси са венец на слава,
когато се намират по пътя на правдата.

* Притчи 17:6 - Деца на деца са венец на старците
и бащите са слава на децата им.

* Притчи 20:29 - Славата на младите е силата им
и украшението на старците са белите им коси.Вж. още, Син, Притчи 23:22.