за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Справедливост

* Притчи 11:1 - Щедрите стават по-богати
Неточни везни са мерзост пред Господа;
а точни грамове са угодни на Него.

* Притчи 11:3 - Незлобието на справедливите ще ги ръководи,
а извратеността на коварните ще ги погуби.

* Притчи 11:6 - Правдата на справедливите ще ги избави,
а коварните ще се хванат в злобата си.

* Притчи 16:11 - Вярната теглилка и везни са от Господа,
всички грамове в торбата са Негово дело.

* Притчи 17:15 - Който оправдава нечестивия и който осъжда праведния -
и двамата са мерзост за Господа.

* Притчи 17:23 - Нечестивият приема подарък изпод пазва,
за да изкриви пътищата на правосъдието.

* Притчи 17:26 - Не е добре да се глобява праведният,
нито да се бие благородният за справедливостта им.

* Притчи 18:5 - Не е добре да се приема нечестивият
или да се изкривява съдът на праведния.

* Притчи 18:17 - Който пръв защитава делото си, изглежда да е прав,
но съседът му идва и го изпитва.

* Притчи 19:28 - Лошият свидетел се присмива на правосъдието;
и устата на нечестивите поглъщат беззаконие.

* Притчи 20:10 - Нееднакви грамове и различни мерки -
и двете са мерзост за Господа.

* Притчи 20:23 - Различни грамове са мерзост за Господа
и неверните везни не са добри.

* Притчи 21:3 - Да върши човек правда и правосъдие,
е по-угодно на Господа от жертва.

* Притчи 21:12 - Справедливият Бог наблюдава дома на нечестивия,
Той съсипва нечестивите до унищожение.

* Притчи 24:23 - И тези са изречения на мъдрите:
Лицеприятие в съд не е добро.

Притчи 24:24 - Който казва на нечестивия: Праведен си,
него народи ще кълнат, него племена ще мразят;

Притчи 24:25 - но които го изобличават, към тях ще се показва благоволение
и върху тях ще дойде благословение.

* Притчи 28:5 - Злите хора не разбират от правосъдие,
но тези, които търсят Господа, разбират всичко.

* Притчи 31:8 - Отваряй устата си за безгласния,
за делото на всички, които загиват;


Притчи 31:9 - отваряй устата си, съди справедливо
и раздавай правосъдие на сиромаха и немотния.Вж. още, Притчи, Притчи 1:3, от ст. 1; Син, Притчи 2:8,9, от ст. 3; Мъдрост, Притчи 8:8, от ст. 1; Притчи 8:20, от ст. 12; Праведните, Притчи 12:5; Цар, Притчи 16:10; Праведния, Притчи 21:15; Възмездие, Притчи 22:22,23; Цар, Притчи 29:4,14; Алкохол, Притчи 31:4,5.