за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Смирение

* Притчи 12:25 - Тъгата смирява човешкото сърце,
а благата дума го развеселява.

* Притчи 16:19 - По-добре някой да е със смирен дух между кротките,
отколкото да дели плячка с горделивите.Вж. още, Син, Притчи 3:34; Гордост, Притчи 11:2; С. от Г., Притчи 15:33; Гордост, Притчи 18:12; С. от Г., Притчи 22:4; Гордост, Притчи 29:23.