за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Слуга

* Притчи 17:2 - Благоразумен слуга ще владее над син, който докарва срам,
и ще вземе дял от наследството между братята.

* Притчи 29:19 - Слугата не се поправя с думи,
защото, при все че разбира, не обръща внимание.

* Притчи 29:21 - Ако някой глези слугата си от детинство,
най-накрая той ще му стане като син.

* Притчи 30:10 - Не одумвай слуга пред господаря му,
да не би да те закълне и ти да се окажеш виновен.Вж. още, Дом, Притчи 11:29; Цар, Притчи 14:35; Безумен, Притчи 19:10; Богатство, Притчи 22:7; Беззаконие, Притчи 30:21,22.