за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Слово

* Притчи 13:13 - Който презира словото, сам на себе си вреди,
а който почита заповедта, получава отплата.


* Притчи 16:20 - Който внимава в словото, ще намери добро.
И който уповава на Господа, е блажен.Вж. още, Бог, Притчи 30:5, от ст. 1.