за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Син

* Притчи 1:8 - Съвет към младите хора
Сине мой, слушай поуката на баща си
и не отхвърляй наставлението на майка си,


Притчи 1:9 - защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти
и огърлица около шията ти.


* Притчи 1:10 - Сине мой, ако грешните те прилъгват,
не се съгласявай!


Притчи 1:11 - Ако кажат: Ела с нас,
нека поставим засада за кръвопролитие,
нека причакаме без причина невинния,

Притчи 1:12 - както адът нека ги погълнем живи,
даже съвършените, като онези, които слизат в рова,

Притчи 1:13 - ще намерим всякакъв скъпоценен имот,
ще напълним къщите си с плячка,

Притчи 1:14 - ще хвърлиш жребия си като един от нас,
една кесия ще имаме всички, -

Притчи 1:15 - сине мой, не ходи на път с тях,
въздържай крака си от пътеката им,

Притчи 1:16 - защото техните крака тичат към злото
и бързат да проливат кръв.

Притчи 1:17 - Защото напразно се разтяга мрежа
пред очите на каквато и да било птица.

Притчи 1:18 - И тези поставят засада против своята си кръв,
причакват собствения си живот.

Притчи 1:19 - Такива са пътищата на всеки сребролюбец:
сребролюбието отнема живота на завладените от него.

* Притчи 2:1 - Наградата на мъдростта
Сине мой, ако приемеш думите ми
и запазиш заповедите ми у себе си,

Притчи 2:2 - така че да отвориш ухото си към мъдростта
и да предадеш сърцето си на разума,

Притчи 2:3 - ако призовеш благоразумието
и издигнеш гласа си към разума,

Притчи 2:4 - ако го издирваш като сребро
и го потърсиш като скрити съкровища,

Притчи 2:5 - тогава ще разбереш страха от Господа
и ще намериш познанието на Бога.

Притчи 2:6 - Защото Господ дава мъдрост,
от устата Му излизат знание и разум.

Притчи 2:7 - Той запазва истинска мъдрост за праведните,
щит е за ходещите в незлобие,


Притчи 2:8 - за да защитава пътищата на правосъдието
и да пази пътя на светиите Си.

Притчи 2:9 - Тогава ще разбереш правда, правосъдие,
правдивост, да! И всеки добър път.

Притчи 2:10 - Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти,
знание ще услажда душата ти,

Притчи 2:11 - разсъждение ще те пази,
благоразумие ще те закриля,

Притчи 2:12 - за да те избави от пътя на злото,
от човек, който говори извратено -

Притчи 2:13 - от онези, които оставят пътищата на правотата,
за да ходят по пътищата на тъмнината,

Притчи 2:14 - на които прави удоволствие да вършат зло
и се радват на извратеността на злите,

Притчи 2:15 - чиито пътища са криви
и пътеките им опаки;

Притчи 2:16 - за да те избави от чужда жена,
от чужда, която ласкае с думите си,

Притчи 2:17 - която е оставила другаря на младостта си
и е забравила завета на своя Бог,

Притчи 2:18 - защото домът й води надолу към смъртта
и пътеките й - към мъртвите;

Притчи 2:19 - никой от онези, които влизат при нея, не се връща,
нито стига пътищата на живота;

Притчи 2:20 - за да ходиш ти в пътя на добрите
и да пазиш пътеките на праведните.

Притчи 2:21 - Защото правдивите ще населят земята
и непорочните ще останат в нея,

Притчи 2:22 - а нечестивите ще бъдат изтребени от земята
и коварните ще бъдат изкоренени от нея.


* Притчи 3:1 - Съвет към младите хора
Сине мой, не забравяй поуката ми
и сърцето ти нека пази заповедите ми,

Притчи 3:2 - защото дългоденствие, години на живот
и мир ще ти прибавят те.

Притчи 3:3 - Благост и вярност нека не те изоставят;
вържи ги около шията си,
напиши ги на плочата на сърцето си.

Притчи 3:4 - Така ще намериш благоволение и добро име
пред Бога и хората.

Притчи 3:5 - Уповавай на Господа от все сърце
и не се облягай на своя разум.


Притчи 3:6 - Във всичките си пътища признавай Него
и Той ще оправя пътеките ти.


Притчи 3:7 - Не мисли себе си за мъдър;
бой се от Господа и се отклонявай от зло;

Притчи 3:8 - това ще бъде здраве за тялото ти
и влага за костите ти.

Притчи 3:9 - Почитай Господа от имота си
и от първото на целия доход.

Притчи 3:10 - Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие
и линовете ти ще преливат от ново вино.

* Притчи 3:11 - Сине мой, не презирай наказанието от Господа
и да не ти дотяга, когато Той те изобличава,


Притчи 3:12 - защото Господ изобличава онзи, когото обича,
както и бащата - сина, който му е мил.


* Притчи 3:21 - Сине мой, не отделяй тези неща от очите си;
пази здравомислие и разсъдливост,

Притчи 3:22 - така те ще бъдат живот на душата ти
и украшение на шията ти.

Притчи 3:23 - Тогава ще ходиш безопасно по пътя си
и кракът ти няма да се спъне.

Притчи 3:24 - Когато лягаш, няма да се страхуваш.
Да! Ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.

Притчи 3:25 - Няма да се боиш от внезапен страх,
нито от бурята, когато нападне нечестивите,

Притчи 3:26 - защото Господ ще бъде твое упование
и ще опази крака ти от клопка.

Притчи 3:27 - Не въздържай доброто от онези, на които се дължи,
когато ти се отдава възможност да го направиш.

Притчи 3:28 - Не казвай на ближния си: Иди си, върни се пак утре
и ще ти дам,
когато имаш у себе си това, от което се нуждае.

Притчи 3:29 - Не намисляй зло против ближния си,
който с увереност живее при тебе.

Притчи 3:30 - Не се карай с някого без причина,
щом не ти е направил зло.

Притчи 3:31 - Не завиждай на човек-насилник
и не избирай нито един от пътищата му,

Притчи 3:32 - защото Господ се гнуси от извратения,
а общува интимно с праведните.

Притчи 3:33 - Проклятия от Господа има в дома на нечестивия;
а Той благославя жилището на праведните.

Притчи 3:34 - Наистина Той се присмива на присмивателите,
а на смирените дава благодат.

Притчи 3:35 - Мъдрите ще наследят слава,
а безумните ще отнесат срам.


* Притчи 4:10 - Слушай ме, сине мой, и приеми думите ми,
и годините на живота ти ще се умножат.

Притчи 4:11 - Наставлявал съм те в пътя на мъдростта,
водил съм те по прави пътеки.

Притчи 4:12 - Когато ходиш, стъпките ти няма да бъдат къси;
и когато тичаш, няма да се спънеш.

Притчи 4:13 - Хвани се здраво за поуката, недей я оставя;
пази я, понеже тя е животът ти.

Притчи 4:14 - Не влизай в пътеката на нечестивите
и не ходи по пътя на лошите.

Притчи 4:15 - Отбягвай от него, не минавай край него.
Отклони се от него и замини.

Притчи 4:16 - Защото те не заспиват, ако не сторят зло,
и сън не ги хваща, ако не спънат някого.

Притчи 4:17 - Понеже ядат хляб на нечестие
и пият вино на насилие.

Притчи 4:18 - А пътят на праведните е като светлината на разсъмване,
която се развиделява, докато стане съвършен ден.


Притчи 4:19 - Пътят на нечестивите е като тъмнина;
не знаят от какво се спъват.

* Притчи 4:20 - Мъдростта води към живот
Сине мой, внимавай в думите ми,
приклони ухото си към беседите ми.

Притчи 4:21 - Да не се отдалечат от очите ти.
Пази ги дълбоко в сърцето си,

Притчи 4:22 - защото те са живот за тези, които ги намират,
и здраве за цялото им тяло.

Притчи 4:23 - Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си,
защото от него са изворите на живота.

Притчи 4:24 - Отмахни от себе си лъжливи уста
и отдалечи от себе си развратени устни.

Притчи 4:25 - Очите ти нека гледат право напред
и клепачите ти нека бъдат оправени право пред теб.

Притчи 4:26 - Обмисляй внимателно пътеката на краката си
и всичките ти пътища нека бъдат добре уредени.

Притчи 4:27 - Не се отбивай нито надясно, нито наляво;
отклони крака си от зло.


* Притчи 5:1 - Предпазване от съблазън
Сине мой, внимавай в мъдростта ми.
Приклони ухото си към разума ми,

Притчи 5:2 - за да опазиш разсъдливост
и устните ти да пазят знание.

Притчи 5:3 - Защото от устните на чуждата жена капе мед
и устата й са по-меки от дървено масло;

Притчи 5:4 - но краят й е горчив като пелин,
остър като изострен от двете страни меч.

Притчи 5:5 - Краката й слизат към смърт,
стъпките й стигат до ада,

Притчи 5:6 - така че тя никога не намира пътя на живота;
нейните пътеки са непостоянни и тя не знае накъде водят.

Притчи 5:7 - И така, синове, слушайте мен
и не отстъпвайте от думите ми.

Притчи 5:8 - Отдалечи пътя си от нея
и не се приближавай до вратата на къщата й,

Притчи 5:9 - да не би да дадеш жизнеността си на други
и годините си - на безмилостните;

Притчи 5:10 - да не би да се наситят чужди от имота ти
и трудът ти да отиде в чужд дом,

Притчи 5:11 - а ти да охкаш в сетните си дни,
когато плътта ти и тялото ти се изтощят,

Притчи 5:12 - и да казваш: Как можах да пренебрегна поуката
и сърцето ми да презре изобличението,

Притчи 5:13 - и аз да не послушам гласа на учителите си,
нито да приклоня ухото си към наставниците си!

Притчи 5:14 - Малко остана да изпадна във всяко зло
сред събранието и множеството.

Притчи 5:15 - Пий вода от своя водоем
и онази, която извира от твоя кладенец.

Притчи 5:16 - Вън ли да се изливат изворите ти
и водните ти потоци - по улиците?

Притчи 5:17 - Нека бъдат само на теб,
а не и на чужди заедно с тебе.

Притчи 5:18 - Да бъде благословен твоят извор.
И се весели с жената на младостта си.

Притчи 5:19 - Тя да ти бъде като любима кошута и мила сърна:
нейните гърди да те задоволяват по всяко време;
и се възхищавай винаги на нейната любов.

Притчи 5:20 - Понеже, сине мой, защо ти е да се възхищаваш от чужда жена
и да прегръщаш обятията на чуждата?

Притчи 5:21 - Защото пътищата на човека са пред очите на Господа
и Той внимателно измерва всичките му пътеки.


Притчи 5:22 - Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония
и с въжетата на своя грях ще бъде държан.

Притчи 5:23 - Той ще умре от своето нежелание да се поучи;
и от голямото си безумие ще се заблуди.


* Притчи 6:1 - Съвети за избягване на грехове
Сине мой, ако си станал поръчител за ближния си
или си дал ръка за някой чужд,

Притчи 6:2 - ти си се впримчил с думите на устата си,
хванат си с думите на устата си.

Притчи 6:3 - Затова, сине мой, направи следното и се отърви,
тъй като си паднал в ръцете на ближния си:
иди, падни при краката на ближния си и го моли настоятелно.

Притчи 6:4 - Не давай сън на очите си,
нито дрямка на клепачите си,

Притчи 6:5 - докато не се отървеш - като сърна от ръката на ловеца
и като птица от ръката на птицеловец.

Притчи 6:6 - Иди при мравката, о, ленивецо,
размишлявай за постъпките й и бъди мъдър -


Притчи 6:7 - която, макар че няма началник,
надзирател или управител,


Притчи 6:8 - приготвя си храната лете,
събира яденето си по жътва.


Притчи 6:9 - Докога ще спиш, ленивецо?
Кога ще станеш от съня си?

Притчи 6:10 - Още малко спане, малко дрямка,
малко сгъване на ръце за сън,

Притчи 6:11 - така ще връхлети сиромашия върху тебе - като разбойник,
и немотия - като въоръжен мъж.

* Притчи 6:20 - Предпазване от прелюбодеяние
Сине мой, пази заповедта на баща си
и не се отклонявай от наставлението на майка си -

Притчи 6:21 - завържи ги завинаги за сърцето си,
увий ги около шията си.

Притчи 6:22 - Когато ходиш, наставлението ще те води;
когато спиш, ще те пази;
когато се събудиш, ще разговаря с тебе.

Притчи 6:23 - Защото заповедта им е светилник
и наставлението им е светлина,
и поучителните им изобличения са път към живот.

Притчи 6:24 - За да те пазят от лоша жена,
от ласкателния език на чужда жена.

Притчи 6:25 - Да не пожелаеш хубостта й в сърцето си;
да не те улови с клепачите си;

Притчи 6:26 - защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб;
а прелюбодейката лови скъпоценната душа.

Притчи 6:27 - Може ли някой да сложи огън в пазвата си
и дрехите му да не изгорят?

Притчи 6:28 - Може ли някой да ходи по разпалени въглища
и краката му да не се опекат?

Притчи 6:29 - Така е с онзи, който влиза при жената на ближния си;
който се допре до нея, няма да остане ненаказан.

Притчи 6:30 - Дори крадецът не се отървава ненаказан,
даже ако краде, за да насити душата си, когато е гладен;

Притчи 6:31 - и ако бъде хванат, той трябва да върне седмократно,
трябва да даде целия имот на къщата си.

Притчи 6:32 - Онзи, който прелюбодейства с жена, е безумен.
Който прави това, би погубил душата си.

Притчи 6:33 - Биене и позор ще намери
и срамът му няма да се изличи.

Притчи 6:34 - Защото ревнуването на мъжа е истинска ярост;
и той няма да пожали в деня на възмездието;

Притчи 6:35 - няма да иска да знае за никакъв откуп,
нито ще се умилостиви, дори и да му дадеш много подаръци.


* Притчи 7:1 - Не се съблазнявай
Сине мой, пази думите ми
и запазвай заповедите ми у себе си.

Притчи 7:2 - Пази заповедите ми и ще живееш -
и поуката ми, като зениците на очите си.


Притчи 7:3 - Завържи ги за пръстите си,
напиши ги на плочата на сърцето си.

Притчи 7:4 - Кажи на мъдростта: Сестра си ми;
и наречи разума роднина,

Притчи 7:5 - за да те пазят от чужда жена,
от чужда жена, която ласкае с думите си.

Притчи 7:6 - Понеже, като поглеждах през решетките
на прозореца на къщата си,

Притчи 7:7 - видях сред безумните,
забелязах между младежите
един млад, безумен човек,

Притчи 7:8 - който минаваше по улицата близо до ъгъла й
и отиваше по пътя към къщата й.

Притчи 7:9 - Беше в дрезгавината, когато се свечери,
в мрака на нощта и в тъмнината.

Притчи 7:10 - И го посрещна жена,
облечена като блудница и с хитро сърце

Притчи 7:11 - (бъбрива и упорита -
краката й не остават в къщи;

Притчи 7:12 - кога по улиците, кога по площадите,
тя причаква при всеки ъгъл);

Притчи 7:13 - като го хвана, целуна го
и с безсрамно лице му каза:

Притчи 7:14 - Като бях задължена да принеса мирни жертви,
днес изпълних оброците си,

Притчи 7:15 - затова излязох да те посрещна
с желание да видя лицето ти и те намерих.

Притчи 7:16 - Постлала съм легло с красиви покривки,
с шарени платове от египетска прежда.

Притчи 7:17 - Покадила съм леглото си
със смирна, алое и канела.

Притчи 7:18 - Ела, нека се наситим с любов до зори,
нека се насладим с милувки.

Притчи 7:19 - Защото мъжът ми не е у дома.
Замина на дълъг път;

Притчи 7:20 - взе кесия с пари в ръката си,
чак на пълнолуние ще се върне у дома.

Притчи 7:21 - С многото си придумки тя го прилъга,
привлече го с ласкателството на устните си.

Притчи 7:22 - Изведнъж той тръгна след нея,
както отива говедо на клане
или както безумен в окови за наказание,

Притчи 7:23 - докато стрела прониза дроба му -
както птица бърза към примката,
без да знае, че това е против живота й.

Притчи 7:24 - И така, сега, синове, послушайте ме.
И внимавайте в думите на устата ми.

Притчи 7:25 - Да не се уклонява сърцето ти в пътищата й,
не се заблуждавай в пътеките й;

Притчи 7:26 - защото мнозина е направила да паднат ранени;
и силни са всичките убити от нея.

Притчи 7:27 - Домът й е път към ада
и води надолу в клетките на смъртта.


* Притчи 10:1 - Първи сборник с мъдрости на Соломон
(10:1-22:16)
Праведният и нечестивият

Притчи Соломонови.
Мъдър син радва баща си.
А безумен син е тъга за майка си.

* Притчи 17:25 - Безумен син е тъга на баща си
и горест на тази, която го е родила.

* Притчи 19:13 - Безумен син е бедствие за баща си
и препирните на свадлива жена са като непрестанен капчук.

* Притчи 19:26 - Който опропастява баща си и изпъжда майка си,
той е син, който причинява срам и нанася позор.

* Притчи 23:15 - Наставления на мъдър баща към син
Сине мой, ако сърцето ти бъде мъдро,
то и на моето сърце ще е драго.

Притчи 23:16 - Да! Сърцето ми ще се радва,
когато устните ти изговарят правото.

Притчи 23:17 - Сърцето ти да не завижда на грешните,
а да пребъдва в страх от Господа цял ден,

Притчи 23:18 - защото наистина има бъдеще
и надеждата ти няма да загине.

Притчи 23:19 - Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър,
и оправяй сърцето си в пътя.

Притчи 23:20 - Не бъди между онези, които се напиват с вино,
между невъздържани хора, които преяждат с месо,

Притчи 23:21 - защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят
и сънливостта ще облече човека с дрипи.

Притчи 23:22 - Слушай баща си, който те е родил,
и не презирай майка си, когато остарее.

Притчи 23:23 - Купувай истината и не я продавай,
също и мъдростта, поуката и разума.

Притчи 23:24 - Бащата на праведния ще се радва много
и който ражда мъдър син, ще има радост от него.

Притчи 23:25 - И така, нека се веселят твоят баща и твоята майка
и да се възхищава онази, която те е родила.

Притчи 23:26 - Сине мой, дай сърцето си на мен
и очите ти нека внимават в моите пътища,


Притчи 23:27 - защото блудницата е дълбока яма
и чуждата жена е тесен ров.

Притчи 23:28 - Да! Тя причаква като за плячка
и умножава числото на неверните между хората.

* Притчи 27:11 - Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми,
за да имам какво да отговарям на онзи, който ме укорява.

* Притчи 28:7 - Който пази закона, е разумен син,
а който дружи с чревоугодниците, засрамва баща си.Вж. още, Чада, Притчи 4:3, от ст. 1; Труд, Притчи 10:5; Мъдрост, Притчи 13:1; Наказание, Притчи 13:24; Мъдрост, Притчи 15:20; Слуга, Притчи 17:2; Наказание, Притчи 19:18; Притчи 29:17; Слуга, Притчи 29:21; Бог, Притчи 30:1; Притчи 30:4, от ст. 1.