за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Сила

* Притчи 21:22 - Мъдрият превзема с пристъп града на мощните
и събаря силата, на която те уповават.

* Притчи 24:10 - Ако покажеш малодушие в усилно време,
силата ти е малка.
Вж. още, Мъдрост, Притчи 8:14, от ст. 12; Изобилие, Притчи 14:4; Старост, Притчи 20:29; Мъдрост, Притчи 24:5; Лемуил, Притчи 31:3, от ст. 1; Жена, Притчи 31:17,25, от ст. 10.