за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Разумния

* Притчи 15:14 - Сърцето на разумния търси знание,
а устата на безумните се хранят с глупост.

* Притчи 15:24 - За разумния пътят на живота върви нагоре,
за да се отклони от ада долу.Вж. още, Притчи, Притчи 1:5, от ст. 1; Мъдрост, Притчи 8:8,9; Притчи 10:13; Безумния, Притчи 10:23; Присмивател, Притчи 14:6; Мъдрост, Притчи 14:33; Цар, Притчи 14:35; Мъдрост, Притчи 17:24; Богатство, Притчи 28:11.