за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Разум

* Притчи 16:22 - Разумът е извор на живот за притежателя му,
а глупостта на безумните е наказанието им.Вж. още, Син, Притчи 2:1-3; Притчи 2:6, от ст. 5; Притчи 3:5; Мъдрост, Притчи 3:13; Притчи 3:19, от ст. 13; Чада, Притчи 4:1; Притчи 4:5,7, от ст. 3; Син, Притчи 5:1; Притчи 7:4, от ст. 1; Мъдрост, Притчи 8:1; Притчи 8:14, от ст. 12; Притчи 9:6, от ст. 1; Присмивател, Притчи 9:10, от ст. 8; Праведния, Притчи 10:21; Похвала, Притчи 12:8; Труд, Притчи 12:11; Благодат, Притчи 13:15; Изобличение, Притчи 15:32; Мъдрост, Притчи 16:16; Поръчителство, Притчи 17:18; Егоизъм, Притчи 18:1; Благоразумие, Притчи 18:15; Път, Притчи 21:16; Господ, Притчи 21:30; Син, Притчи 23:23; Мъдрост, Притчи 24:3; Управление, Притчи 28:16; Праведния, Притчи 29:7; Бог, Притчи 30:1,2.