за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Радост

* Притчи 14:10 - Сърцето познава своята си горест
и чужд не участва в неговата радост.

* Притчи 14:13 - Даже и сред смеха сърцето си има болката
и краят на веселието е тегота.

* Притчи 15:13 - Весело сърце прави засмяно лице,
а от скръбта на сърцето духът се съкрушава.

* Притчи 15:15 - За наскърбения всички дни са зли,
а онзи, който е с весело сърце, има вечно пируване.

* Притчи 15:30 - Светъл поглед весели сърцето
и добри вести угояват костите.

* Притчи 17:22 - Веселото сърце е благотворно лекарство,
а унилият дух изсушава костите.

* Притчи 24:17 - Не се радвай, когато падне неприятелят ти,
и да не се весели сърцето ти, когато той се подхлъзне.

Притчи 24:18 - Да не би да съгледа Господ и това да Му се види зло,
и Той да оттегли гнева Си от него.Вж. още, Мъдрост, Притчи 8:30,31, от ст. 22; Праведните, Притчи 10:28; Притчи 11:10; Зло, Притчи 12:20; Смирение, Притчи 12:25; Праведните, Притчи 13:9; Мъдрост, Притчи 15:20; Безумния, Притчи 15:21; Говор, Притчи 15:23; Присмивател, Притчи 17:5; Чада, Притчи 17:21; Праведния, Притчи 21:15; Син, Притчи 23:15,16,24,25; Приятелство, Притчи 27:9; Син, Притчи 27:11; Праведните, Притчи 29:2; Мъдрост, Притчи 29:3; Беззаконие, Притчи 29:6; Жена, Притчи 31:25, от ст. 10.