за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Проклятие

* Притчи 11:26 - Който задържа жито, ще бъде проклинан от народа,
а който продава, благословение ще почива на главата му.

* Притчи 26:2 - Както врабче хвръква и както лястовица отлита,
така и проклятие не постига без причина.Вж. още, Син, Притчи 3:33; Справедливост, Притчи 24:23,24; Ближния, Притчи 27:14; Бедност, Притчи 28:27; Кражба, Притчи 29:24; Слуга, Притчи 30:10; Поколение, Притчи 30:11.