за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Примирение

* Притчи 16:7 - Когато пътищата на човека са угодни на Господа,
Той примирява с него и неприятелите му.