за Христос

Тематична Библия / Човекът

1. Същността на човека
Битие 1:27; Битие 2:7; 1Солунци 5:23; Йов 35:11; Еклесиаст 3:11; Псалми 90:10

2. Състоянието на човека след грехопадението
Битие 3:16; Битие 3:17-19; Битие 8:21; Римляни 2:15; Римляни 3:23; Римляни 7:14; Римляни 7:24; Евреи 9:27

3. Новият човек в Христос
2Коринтяни 5:17; Галатяни 6:15; Ефесяни 2:10; Римляни 6:4; 1Коринтяни 15:45; 1Коринтяни 15:47-49