за Христос

Имената в Библията / Йоаким

”Господе постановил”, „Господ поставя на високо”, 4Царе 23:24

Вторият син на Йосия, брат и престоло-наследник на Йоахаз (или Селума), Юдовия цар, поставен на престола вместо него (Йоахаз) от Египетския цар (Фараон Нехао). Царувал единадесет години в разврат и идолопоклонство. В третата година от царуването му, Навуходоносор пленил и отвел във Вавилон няколко от князете му, и част от съкровищата му. Една година по-късно, съюзниците му, египтяните били поразени при Ефрат, но той не обръщал внимание на заплашителните пророчества на пророк Еремия, и изгорил книгата му в огън. Най-накрая, в едно въстание против Навуходоносор, е разбит и безславно убит, (599г. преди Р.Х.) - 4Царе 23:34 4Царе 24:6; 2Летописи 36:4-8; Еремия 22 Еремия 26 Еремия 36гл.


« Назад