за Христос

Имената в Библията / Йоада

„Той ще бъде украсен от Бога”, 1Летописи 8:36


« Назад