за Христос

Имената в Библията / Йоав

„Бог е Баща”, 1Летописи 2

Син на Саруия, Давидовата сестра, и брат на Ависей и Асаил; военачалник на Давидовата войска, почти през цялото му царуване. Като военачалник, той бил храбър воин и способен генерал; неговото голямо влияние в обществените дела често съдействувало за добро, както в буната на Авесалом, и преброяването на Израил - 2Царе 18 2Царе 19 2Царе 24гл., но като частно лице, той бил чрезмерно повелителен, отмъстителен и недобросъвестен; доказателство за това, е предателския начин, по който убива Авенир и братовчед си Амаса - 2Царе 3:27 2Царе 20:9,10; начинът, по който се отнася към Давид - 2Царе 3:39 2Царе 19:5, и участието му в делото на Урия; умъртвяването на Авесалом, и съзаклятието му с Адония против божественно-отреденият престолонаследник. За всичките тези неща най-накрая е убит по заповед на Соломон - 3Царе 2:28-34.


« Назад