за Христос

Имената в Библията / Итам

„Див звяр”, 1Летописи 4:32

Град в Юда близо до Витлеем и Текое. Този град често се е посещавал от Соломон, и е бил укрепен от Ровоам - 1Летописи 4:3,32; 2Летописи 11:6. Вярва се, че на самото местоположение на Итам се намира сега разваленото село Урта, една и половина миля на югозапад от Витлеем, не далеч от Соломоновите водоеми. "Канарата Итам", на която се оттеглил Самсон - Съдии 15:8-19, може да е била близо до град Итам.


« Назад