за Христос

Имената в Библията / Исмаил

„Бог ще го чуе или когото слуша Бог”, Битие 16:11

I. Битие 16:21, син на Авраам и Агар, (1910г. преди Р.Х.). След рождението и отбиването на Исаак, той беше изпъден от бащиния си дом, на сдемнадесетгодишна възраст, и се упъти с майка си към Египет, отечеството й. Чудесно избавен от жегата и жаждата, той се засели в пустинята Фаран, ожени са за египтянка, и стана баща на дванадесет сина, глави на дванадесет Арабски колена. След това се примири с брат си Исаак, и заедно с него погребаха баща си Авраам. При смъртта си, Исмаил беше на сто тридесет и седем години - Битие 25:9,17.

Исмаиляните, потомците му, населяваха по времето на Мойсея, цялата земя от Евила до Сур, сир. северозападната част на Аравия. Виж Евила II. По-късно те, с потомците на Йоктан, четвъртият от Сим - Битие 10:26-29, и на Йоксан, синът Авраамов от Хетура - Битие 25:3, и може би още с някои от едноплемените братя на Йоктан и Йоксан, населили целия Аравийский полуостров. Виж Арабия. Те се намножили и засилили, според божественото обещание - Битие 17:20. Предреченото в Битие 16:12, също напълно се е изпълнило, както потвърждава историята им; те винаги са живели диво и от грабеж. Даже до днес се намират в полудиво състояние, и са господари, ако и подвластни на пустинята. Виж Мадиамци.

II. Юдейски княз, който побягнал при амонците, когато Ерусалим се разорил от халдейците. Скоро след това се завърнал и убил Годолия, управителя и мнозина други; но той бил принуден да побегне за живота си - Еремия 40 Еремия 41гл.« Назад