за Христос

Имената в Библията / Исав

„Награда”, Битие 30:18

I. Аароновата жена - Изход 6:23.

II. Една благочестива жена "от дъщерите Ааронови", съпруга на Захарий, и майка на Йоан Кръстител - Лука 1:5-25,36,39-80.« Назад