за Христос

Имената в Библията / Ирон

„Набожният, религиозният или благочестивият”, Исус Навиев 19:38

Княз от Рувимовото племе, който заедно с Корей, Датан и др. направи заговор, за да подкопае властта на Мойсей и Аарон в пустинята - Числа 16гл.


« Назад