за Христос

Имената в Библията / Зоровавел

„Роден във Вавилон”,Лет. 3:19

Син на Салатиил, от царският род на Давид. В Ездра 1:8, се нарича "Сасавасар, княз на Юда". Както показва и самото му име, Зоровавел се е родил във Вавилон, и е бил предводител на евреите, които най-напред се завърнаха от Вавилонския плен, (536г. преди Р.Х.). Кир му предаде свещените съдове на храма, с които Зоровавел се завърна в Ерусалим - Ездра 1:11. Като началник, той най-напред се споменава между другите, които се завърнаха в отечеството си - Ездра 2:2 Ездра 3:8 Ездра 5:2; Аг. 1:1, 2:1-9, 21-23. Той положи основите на храма - Ездра 3:8,9; Захария 4:9, и възстанови поклонението на Бога, и обичайните жертвоприношения. Когато самаряните пожелаха да помогнат във възобновяването на храма, Зоровавел и юдовите първенците им отказаха тази чест, понеже Кир беше възложил тази длъжност само на евреите - Ездра 4:2,3. Те успяха да накарат Персийския двор, да издаде заповед, за да се прекрати строежа, който беше спрян до втората година на Дарий Истаспов, (520г. преди Р.Х.). Нищо повече не се знае за него, само това че Йосиф и Мария са негови потомци - Матей 1:13; Лука 3:27.


« Назад