за Христос

Имената в Библията / Зиф

„Виден”, Исус Навиев 15:55

I. Град на южната част на Юда - Исус Навиев 15:24.

II. Юдов град, три или четири мили на юго-изток от Хеврон; близо до него са били онези крепки места, в които Давид стоеше дълго време скрит - 1Царе 23:14,15.« Назад