за Христос

Имената в Библията / Зехрий

„Възпоменание на Бога”, 1Летописи 8:19

Един храбър Ефремски княз, военачалник на Израилевия цар Факей, през войната с Ахаз - 2Летописи 28:7. Може би той е човека, който се нарича "Тавеилов син" в Исая 7:6, и когото Расин и Факей, предлагаха да помажат за цар на Юда.


« Назад