за Христос

Имената в Библията / Заре

„Изобилно растящите дървета”, Числа 21:12

Един поток, или долината, през която той тече, в южната част на Мъртво море, вероятно покрай Кир Моав, (сега Керак) - Числа 21:12; Второзаконие 2:13,14.


« Назад