за Христос

Имената в Библията / Завул

„Малък”, Числа 1:31

I. Шестият син на Яков и Лия, роден в Месопотамия - Битие 30:20. Мойсей малко ни разказва за него. Завулоновото племе, е било доста голямо - Числа 1:30 Числа 26:26. Както Яков предрече - Битие 49:13, делът му от Святата Земя, се е простирал от Средиземно море при Кармил до Генисаретското море, между Исахар на юг, и Нефталим и Асир на север и северо-запад - Исус Навиев 19:10. Често потомството му, се споменава заедно с това на брат му Исахар - Второзаконие 33:18, то е било заплетено в борба с финикийците на запад - Съдии 1:30; Исая 9:1, и взе участие с Варак и Гедеон, в защитата на страната от притеснителите й - Съдии 4:10 Съдии 5:18 Съдии 6:35. Елон, един Израилски съдя, беше завулонец - Съдии 12:11,12. Жителите в Завулоновото наследие, през времето на Христос, бяха честити да чуят поученията му. Назарет, Кана, Капернаум, Магдала, и Тивериада, бяха градове в това наследие.

II. Град на Асировата границата, но вероятно принадлежеше на Завулон - Исус Навиев 19:27.« Назад