за Христос

Имената в Библията / Завад

„Даден от Бога”, 1Летописи 2:36

Името на четири души - 1Летописи 2:36 1Летописи 7:21; 2Летописи 24:26; Ездра 10:27.


« Назад