за Христос

Имената в Библията / Ехия

„Той ще живее чрез Божията милост”,Лет. 15:24


« Назад