за Христос

Имената в Библията / Есфан

„Той ще бъде таен или скрит” , 1Летописи 8:22


« Назад