за Христос

Имената в Библията / Адна

„Почивка”, 1 Летоп. 12:20

Едно силно отделение войска, което закриляло и пазило задната част от войската - Исус Навиев 6:13. Тези две думи употребени в преносен смисъл, посочват Бога като всемогъщ покровител на народа си - Исая 52:12 Исая 58:8.


« Назад