за Христос

Имената в Библията / Ерамеил

„Той ще придобие Божията милост”, 1Летописи 2:9


« Назад