за Христос

Имената в Библията / Адад

„Водач или първият”, Битие 36:35

I. Едомски цар, който поразил мадиамците на Моавското поле - Битие 36:35; 1Летописи 1:46.

II. Друг Едомски цар, който се споменава в 1Летописи 1:51.

III. Друг едомец от царско семейство, който избяга в Египет при превземането на Едом от Давид - 2Царе 8:14, където го приели с почести и оженили за царската сестра. След смъртта на Давид и Йоав, той се върна в Едом и неуспешно се опита да отхвърли игото на Соломон - 3Царе 11:14-22; 2Летописи 8:17.« Назад