за Христос

Имената в Библията / Еова- Нисий

„Господ е наше знаме”, Изход 17:15


« Назад