за Христос

Имената в Библията / Еова

„Вечно съществуващият”, Изход 6:3

Името дадено от Авраам на мястото, където едва не заклал сина си Исаак - Битие 22:14. Това име възпоменава думите му, в отговор на питането на Исаак в 8 ст., че Бог ще си промисли агнето за всеизгарянето.


« Назад