за Христос

Имената в Библията / Агур

„Събирач”, Притчи 30:1

Вдъхновен от Бога евреин, писател на тридесетата глава на притчите, прибавена към Соломоновите притчи.


« Назад