за Христос

Имената в Библията / Еней

„Аз славя Бога”, Деяния 9:33

Ханаанско племе, което вероятно е обитавало местата близо до Ливанските планини - Битие 10:17; 1Летописи 1:15.


« Назад