за Христос

Имената в Библията / Енганим

„Градинският извор”, Исус Навиев 15:34

I. Юдейски град, който вероятно не е далеч от Ветил - Исус Навиев 15:34.

II. Свещенически град в Исахар, сегашния Дженин, петнадесет мили (24,14км.) на юг от Таворската планина - Исус Навиев 19:21 Исус Навиев 21:29.« Назад