за Христос

Имената в Библията / Емуил

„Божият ден”, Битие 46:10

Писателят на 31гл. от Притчи. Някои мислят, че това е друго име за Соломон.


« Назад