за Христос

Имената в Библията / Емра

„Той ще прослави и възвеличи себе си”, 1Летописи 7:36


« Назад