за Христос

Имената в Библията / Емануил

Бог с нас”, Исая 7:14; Матей 1:23

Еврейска дума, която значи Бог с нас. Това е едно от имената на Месия, Спасителя, който е Бог с нас, защото съедини божественото с човешкото естество и дойде да живее между хората - Исая 7:14 Исая 8:8; Матей 1:23.


« Назад