за Христос

Имената в Библията / Агей

„Божието тържество”, Ездра 5:1

Един от малките пророци, който може би е придружил Зоровавел в първото завръщане на юдеите от Вавилон - 536г. преди Р.Х. Той започва да пророкува във втората година от управлението на Дарий Истаспа - 520г. преди Р.Х., и пророкува с цел да убеди сънародниците си да започнат отново изграждането на храма, което отдавна било прекъснато. Той успява в това свое дело, защото Дарий издава заповед да се построи отново Божия дом в Ерусалим - Ездра 6гл. Агей предрича за по-голямата слава на последния Божий дом, като иска да каже, че Христос ще дойде, за да го прослави - Аг. 2:7-9.


« Назад