за Христос

Имената в Библията / Елиоинай

„Към Бога ще гледат моите очи”, 1Летописи 3:23


« Назад