за Христос

Имената в Библията / Елиаким

„Боге поставен или обитава нависоко”, 4Царе 18:18

I. Юдейски цар - 4Царе 23:34. Виж Йоаким.

II. Един от придворните чиновници на Езекия. Него определили да преговаря с Рапсак, военачалника на Асирийската войска, която обсаждаше Ерусалим - 4Царе 18:18,19; Исая 36:3. Виж Сенахирим.« Назад