за Христос

Имената в Библията / Агагец

„Принадлежи на Агаг”, Естир 3:1

В Естир 3:1,10 Естир 8:3,5, се използва, за да обозначи народа, от който произлязъл Аман. Според изяснението на Йосиф (еврейския историк), тази дума значи амаличанин.


« Назад