за Христос

Имената в Библията / Елеал

„Бог е Превъзвишен”, Числа 32:3

Аморейски град, близо до Есевон (столицата на аморейците). Този град е предназначен за Рувимовите потомци - Числа 32:3,37. После по времето на пророците този град се заплашва, но вече като Моавски град - Исая 15:4 Исая 16:9; Еремия 48:34. Развалините на Елеала се намират на около една миля (1,64км) северозападно от Есевон.


« Назад