за Христос

Имената в Библията / Агаг

„Огън или приличащ на война”- 1Царе 15:8

Общо име на царете на амаличаните, както Фараон на Египетските царе - Числа 24:7; 1Царе 15:8. Последният от тях, за който се споменава в Писанието е насечен на части от Самуил пред Господа, понеже Саул съгреши като го помилва, както и че взе по-добрите от стадата и от говедата му, въпреки, че му бе заповядано да ги изтреби всичките. Агаг е претърпял едно необикновено наказание поради неговата жестокост - 1Царе 15гл.


« Назад