за Христос

Имената в Библията / Екамия

„Той ще бъде присъединен от Бога”, 1Летописи 2:41


« Назад