за Христос

Имената в Библията / Езраел

„Бог сее”, „”Ще бъде син на Бога”, Исус Навиев 15:56

I. Исахаров град - Исус Навиев 19:18, на запад от Ветсан - 2Царе 4:4. В този град Ахаав имал палат; там присвоил и лозето на Навутей - 3Царе 21гл.; там го постигнало и отмъщението - 4Царе 9:10,14-37 4Царе 10:1-11. Езраел е известен под името Ездраела по времето на Макавеите, и на мястото му сега се намира едно малко и разнебитено Арабско селце, което арабите наричат Зерин, построено на северозападният хълм на планината Гелвуе. Високото му местоположение, гледа на запад по широкото поле Ездраелон, и към долът Езраел на изток - Исус Навиев 17:16; Съдии 6:33; Осия 1:5, който се спуска надолу източно-юго-източно от полето до Йордан, между Гелвуе и Малкия Ермон. В тази плодородна долина се намира "изворът при Езраел", и там близо погина Саул - 1Царе 29:1 1Царе 31:1.

II. Полето между Езраел и Акхо (Птолемаида), и което наричали "долът Магедон", от един град на пределите му на едната страна - 2Летописи 35:22, и "долът на Езраел" от град Езраел.

Това прекрасно поле има вид на триъгълник, издига се малко по малко от Средиземно море четиристотин крака високо, и се простира тринадесет или четиринадесет мили на дължина към север, седемнадесет към изток, и двадесет към югозапад. Западната му част е съвсем равна; на източната страна, то повече криволичи, докато най-сетне Гелвуе и Малкия Ермон, го разцепват на три долини по две-три мили широки, които излизат в Йорданската долина. Средната от тях е гореспоменатата "долът Езраел". Реката Кисон, тече през това поле. В старите времена, то било добре напоявано и много плодородно, но днес, повечето жители са го напуснали и останалите слабо го обработват. Пътищата и селенията също са престанали, както и през времето на Съдиите - Съдии 5:6. Тук-там се виждат малки селца, повечето по съпределните краища на полето; ако почвата му да се обработваше и днес с безопасност и както трябва, пак щеше да стане житницата на Сирия. През това поле, от Кармил до Езраел, Илия тичаше пред Ахаавовата колесница - 3Царе 18:46. То е било бойно поле на много войски. На онова поле, пълчищата на Сисар бяха пометени - Съдии 4гл., и там падна Йосия, в боя против Фараон Нехао - 4Царе 23:29. Там са ставали битки и по времето на римляните, и по-късно на кръстоносците; и през днешното столетие, близо до Таворската планина, хиляда и петстотин души французи под заповедите на ген. Клебер се противопоставиха на двадесет и пет хиляди турци за половин ден, докато им дойде на помощ Наполеон.« Назад